Тази част на CastingArea е в памет на Професор дтн. Георги Ангелов (22.04.1930 - 1.01.1993), Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София.

International Industrial Exhibition Metal-Expo 2024, Moscow, Russia 30-а Международна индустриална изложба Металл-Эxpo ' 2024, Москва, Русия, 29 октомври - 1 ноември, 2024
International Foundry Fair Fond-Ex 2024, Brno, Czech Republic Международен леярски панаир Fond-Ex, Бърно, Чехия, 8-11 oктомври, 2024
27-и Конгрес на химиците и технолозите на Северна Македония (СХТМ), 25-28 септември, 2024 27-и Конгрес на химиците и технолозите на Северна Македония (СХТМ), Охрид, Северна Македония, 25-28 септември, 2024
66th International Technical Fair, May 21-24, 2024, Belgrade, Serbia 66-и Международен технически панаир, Белград, Сърбия, 21-24 май, 2024 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни: (обновяването е спряно)
 Алуком - Плевен,   Булхим - Сливен,  ИМЛТ АД - София,  Металик-Бисипи - Гъбене,   Метаком СЛЗ - Плевен,  Осъм - Ловеч,
 Рабър - Асеновград,   Центромет - Враца,  ЗММ-Драганово - Драганово,   Билбобул - Русе,  Метал-Експерт - Велико Търново,
 РМЗ-2001 - Пловдив,  ТТ-Технология - Плевен. Производители и търговци на леярски материали и съоръжения: (обновяването е спряно)
 Армекс Трейд - София,  Ремеко - София,  Телемат-Трейд - София,   Шандор - Пловдив.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти.


 Конференции, конгреси, изложби:

 
24-та Международнa научна конференция Унитех ' 2024, Габрово 24-та Международнa научна конференция "Унитех ' 2024"
Технически университет - Габрово, 21-22 ноември, 2024
 
Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии, МИТ-2024 Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии "МИТ-2024"
БИЦ на Технически университет - София, 3-4 ноември, 2024
 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, 25-26 октомври, 2024 63-та Научна конференция
Русенски университет "Ангел Кънчев", 25-26 октомври, 2024
 
- MachTech & InnoTech Expo
София, 1-4 октомври, 2024 ... MachTech & Metal  2012, 2013 и 2014
 
78-и Международен технически панаир с Изложба Mашиностроене 2024, Пловдив, 25-28 септември, 2024 78-и Международен технически панаир - Международна изложба Mашиностроене 2024
Пловдив, 25-28 септември, 2024
 
4-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2024, Варна 4-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2024
Варна, 8-11 септември, 2024
 
21-ви Международен конгрес Машини, технологии, материали, МТМ ' 24, лятна сесия, Варна, 4-7 септември, 2024 21-ви Международен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 24"
Варна, 4-7 септември, 2024 ... Ретро: снимки от МТ ' 04

 
17-а Международна младежка научна конференция - Технически науки. Индустриален мениджмънт, Варна, 4-7 септември, 2024 17-а Международна младежка научна конференция "Технически науки. Индустриален мениджмънт"
Варна, 4-7 септември, 2024

 
Научна конференция Материалознание. Неравновесни фазови превръщания, Варна, 2-5 септември, 2024 10-а Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 2-5 септември, 2024

 
12-а Международна научна конференция Техника. Технологии. Образование. Сигурност, Варна, 2-5 септември, 2024 12-а Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Варна, 2-5 септември, 2024

 
- 26-а Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Бургас, 15-18 август, 2024

 
- 8-а Национална научна конференция с международно участие - TechCo 2024
Технически колеж - Ловеч, 28 юни 2024
 
- 22-ра Международна научна конференция "Мениджмънт и Инженеринг ' 24"
Созопол, 23-27 юни, 2024

 
- Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол" 2024
Созопол, 10-14 юни, 2024

 
- 13-а Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2024"
Технически Университет - София, филиал Пловдив, Пловдив, 16-18 май, 2024

 
29-а Международна научно-техническа конференция Металолеене 2024 29-а Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2024"
Плевен, 17-19 април, 2024 ... Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
19-а Mеждународна научна конференция, ЦДО на Международно висше бизнес училище, София, 12-13 април, 2024 19-а Mеждународна интердисциплинарна научна конференция
ЦДО на Международно висше бизнес училище (МВБУ) - София, 12-13 април, 2024

 
21-ви Международен конгрес Машини, технологии, материали - МТМ ' 24, зимна сесия, Боровец, 6-9 март, 2024 21-ви Международен конгрес (зимна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 24"
Боровец, 6-9 март, 2024

 
- Юбилейна международна конференция "70 години ХТМУ"
Химико-технологичен и металургичен университет - София, 22-23 май, 2023

 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Yonghong Foundry Machinery Co., Ltd. - China, Sand moulding machines, Pouring machines, Sand mixers, Post-processing equipment
Yonghong Foundry Machinery Co., Ltd. - China
Renown manufacturer of sand mixers and moulding machines, pouring units, and post-processing equipment.  www.yonghongbq.com
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
Nizhnekamskneftekhim - one of the largest petrochemical companies in Europe

Nizhnekamskneftekhim is one of the largest petrochemical companies in Europe, occupies a leading position in the production of synthetic rubbers and plastics in the Russian Federation.  www.nknh.ru
Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь

Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь
Крупнейшее предприятие Беларуси, специализирующееся на производстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна.  www.glz-centrolit.by
Bentonite-Russia, bentonite clay and powders for foundries and metallurgical industry
BRICS Foundry Association
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
MTM Expo Shanghai, Metallurgy, Casting, Forging, Furnaces, Refractories, Steel Tube and Wire, December 18-20, 2024, Shanghai, China

MTM Expo Shanghai 2024
Metallurgy, Casting and Forging, Non-ferrous Metals, Industrial Furnaces and Refractories, Tube and Wire.
December 18-20, 2024, Shanghai, China
Saglam Metal, Turkey, aluminium bronzes and hard copper alloys, sand moulding, gravity die, centrifugal and continous casting
International Trade Fair for Metallurgy, Metal Casting, Machinery, Plant Technology & Products, Metallurgy.Russia and LitMash.Russia 2024, June 4-6, 2024, Moscow, Russia
Remeko Ltd. - Bulgaria, a representive of leading companies from Europe and USA, foundry materials, technical solutions and consulting in metalcasting, www.remeko.com
Акционерно Дружество Ремонтно Механичен Завод - 2001, РМЗ-2001, висококачествени отливки от чугун и стомана, www.rmz2001.com
Шандор ООД: внос и търговия на силови тиристори, 
		   диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения
представителство на чуждестранни производители, дистрибуция на леярски материали, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000

48-ми Международен конгрес по леене, Варна:
единствен и последен в индустриална
"завод до завод" България...

и

Част от интервю с Харалан Александров
(социален антрополог)
"Училището ни произвежда хора като груби чугунени отливки с много ръбове, които стават за зилове, а не за мерцедеси..."
Поглед.инфо, www.pogled.info

Светлана Велева:
Настъплението на невежия висшист