Тази част на CastingArea е в памет на Професор дтн. Георги Ангелов (22.04.1930 - 1.01.1993), Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София.

International Industrial Exhibition Metal-Expo 2024, Moscow, Russia 30-а Международна индустриална изложба Металл-Эxpo ' 2024, Москва, Русия, 29 октомври - 1 ноември, 2024
66th International Technical Fair, May 21-24, 2024, Belgrade, Serbia 66-и Международен технически панаир, Белград, Сърбия, 21-24 май, 2024
 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни: (обновяването временно е спряно)
 Алуком - Плевен,   Булхим - Сливен,  ИМЛТ АД - София,  Металик-Бисипи - Гъбене,   Метаком СЛЗ - Плевен,  Осъм - Ловеч,
 Рабър - Асеновград,   Центромет - Враца,  ЗММ-Драганово - Драганово,   Билбобул - Русе,  Метал-Експерт - Велико Търново,
 РМЗ-2001 - Пловдив,  ТТ-Технология - Плевен. Производители и търговци на леярски материали и съоръжения: (обновяването временно е спряно)
 Армекс Трейд - София,  Ремеко - София,  Телемат-Трейд - София,   Шандор - Пловдив.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти.  Конференции, конгреси, изложби:

 
- 26-а Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Бургас, 15-18 август, 2024

 
- Международнa научна конференция "Унитех ' 2023"
Технически университет - Габрово, 17-18 ноември, 2023

 
Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии, МИТ-2023 Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии "МИТ-2023"
БИЦ на Технически университет - София, 3-4 ноември, 2023

 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, 27-28 октомври, 2023 62-ра Научна конференция "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето VI"
Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28 октомври, 2023

 
- MachTech & InnoTech Expo
София, 3-6 октомври, 2023 ... MachTech & Metal  2012, 2013 и 2014

 
77-и Международен технически панаир с Изложба Mашиностроене 2023, Пловдив, 14-17 септември, 2023 77-и Международен технически панаир - Международна изложба Mашиностроене 2023
Пловдив, 14-17 септември, 2023

 
20-и Международен научен конгрес Машини, технологии, материали - МТМ ' 23, лятна сесия, Варна, 6-9 септември, 2023 20-и Международен научен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 23"
Варна, 6-9 септември, 2023 ... Ретро: снимки от МТ ' 04

 
Научна конференция Материалознание. Неравновесни фазови превръщания, Варна, 4-7 септември, 2023 9-а Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 4-7 септември, 2023

 
- 71-ва Среща на международния експертен комитет за цинк и олово 2023
Пловдив, 30 август - 1 септември, 2023

 
- 21-ва Международна Научна Конференция "Мениджмънт и Инженеринг ' 23"
Созопол, 25-28 юни, 2023

 
- Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол" 2023
Созопол, 12-16 юни, 2023

 
11-а Международна научна конференция Техника. Технологии. Образование. Сигурност, 5-8 юни, 2023, Боровец 11-а Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Боровец, 5-8 юни, 2023

 
18-а Mеждународна научна конференция, ЦДО на Международно висше бизнес училище, София, 19-20 май, 2023 18-а Mеждународна интердисциплинарна научна конференция
ЦДО на Международно висше бизнес училище (МВБУ) - София, 19-20 май, 2023 ... В хибриден формат.

 
- 12-а Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2023"
Технически Университет - София, филиал Пловдив, Пловдив, 18-20 май, 2023

 
28-а Международна научно-техническа конференция Металолеене 2023 28-а Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2023"
Плевен, 19-21 април, 2023 ... Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
20-и Международен научен конгрес Машини, технологии, материали - МТМ ' 23, зимна сесия, Боровец, 8-11 март, 2023 20-и Международен научен конгрес (зимна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 23"
Боровец, 8-11 март, 2023

 
3-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2022, Варна 3-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2022
Варна, 26-28 септември, 2022

 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Yonghong Foundry Machinery Co., Ltd. - China, Sand moulding machines, Pouring machines, Sand mixers, Post-processing equipment
Yonghong Foundry Machinery Co., Ltd. - China
Renown manufacturer of sand mixers and moulding machines, pouring units, and post-processing equipment.  www.yonghongbq.com
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
Nizhnekamskneftekhim - one of the largest petrochemical companies in Europe

Nizhnekamskneftekhim is one of the largest petrochemical companies in Europe, occupies a leading position in the production of synthetic rubbers and plastics in the Russian Federation.  www.nknh.ru
Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь

Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь
Крупнейшее предприятие Беларуси, специализирующееся на производстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна.  www.glz-centrolit.by
Bentonite-Russia, bentonite clay and powders for foundries and metallurgical industry
JV UzAuto-INZI LLC, www.uzinzi.uz
BRICS Foundry Association
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
Saglam Metal, Turkey, aluminium bronzes and hard copper alloys, sand moulding, gravity die, centrifugal and continous casting
International Trade Fair for Metallurgy, Metal Casting, Machinery, Plant Technology & Products, Metallurgy.Russia and LitMash.Russia 2024, June 4-6, 2024, Moscow, Russia
Remeko Ltd. - Bulgaria, a representive of leading companies from Europe and USA, foundry materials, technical solutions and consulting in metalcasting, www.remeko.com
Акционерно Дружество Ремонтно Механичен Завод - 2001, РМЗ-2001, висококачествени отливки от чугун и стомана, www.rmz2001.com
Шандор ООД: внос и търговия на силови тиристори, 
		   диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения
представителство на чуждестранни производители, дистрибуция на леярски материали, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000

48-ми Международен конгрес по леене, Варна:
единствен и последен в индустриална
"завод до завод" България...

и

Част от интервю с Харалан Александров
(социален антрополог)
"Училището ни произвежда хора като груби чугунени отливки с много ръбове, които стават за зилове, а не за мерцедеси..."
Поглед.инфо, www.pogled.info

Светлана Велева:
Настъплението на невежия висшист