"БИЛБОБУЛ" ООД  -  РУСЕ
In English


Фирма Билбобул ООД притежава Сертификат ISO-9001.2000, както и сертификат за произход от ЕС за отливки под налягане. Фирмата произвежда отливки от въглеродна, неръждаема и огнеупорна стомана.

Произвеждаме отливки с нето тегло до 1200 кг, предлагаме производство и машинна обработка според спецификация на клиента на конкурентни цени поради ниските разходи в България. Разполагаме със собствен транспорт, което гарантира доставка в рамките на 3 до 6 седмици. Месечният ни капацитет за леене е 100 тона.

Произвеждаме отливки по два различни метода:
 • Силикат + газообразен или течен катализатор.
 • Pep-set® (Фенилоуретанов биндер).
Производствените ни мощности включват:
 • Топилна пещ с капацитет 1400 кг; термоиндукционна пещ: 2 броя 120 кг/час; 2 броя 600 кг/час; 1 брой 1000 кг/час;
  2 броя 1600 кг/час.
 • Спектрометър с четири програми на анализ.
 • Бъркачка с непрекъснато действие 6 тона/час.
 • Пещ за термообработка 1200°C.
 • Машина за рязане на метал 2000 Amp.
 • Високочестотно оборудване за довършителни дейности (конверторна и шлайф машина).
 • Машина за сачмоструйна и пясъчноструйна обработка на неръждаема стомана.
 • Цех за машинна обработка, оборудван с машини с цифрово-програмно управление и спомагателни звена.
Информация за някои от стоманите, които предлагаме:
 • CA6NM-1.4313. е мартензитна неръждаема стомана с балансирано съдържание на С и Cr, което гарантира нейната структура. Добавеният Ni придава корозионна устойчивост и здравина. В допълнение, високата механична устойчивост на тази стомана я прави подходяща за различни приложения. Приложение: части за хидравлични турбини, (Francis Wheels, Pelton, Kaplan, ножове и др.), клапи, тръби и обменници, ротори и помпени елементи, бутала, части за хранително-вкусова и химическата промишленост и за производство на хартия.
 • UNS S 31813 (DIN 1.4462). Аустеноферитна неръждаема стомана с висока корозионна устойчивост поради високото съдържание Cr и Mo. Двойната й микроструктура осигурява високата устойчивост на корозия и механична издържливост. Приложение: обменници, тръби и клапани за газопроводи в химическите предприятия, цистерни за транспортиране на химикали и хлорни съединения, клапи, ротори, вентилатори, помпи и всички останали положения, където се изисква висока корозионна устойчивост.
 • CK3 MCuN-J93254. Това е аустенитна неръждаема стомана с ниско съдържание на въглерод, поради химическия й състав и структура стоманата е устойчива на корозия и на въздействие на киселини, като напр. сярна киселина. Приложение: оборудване, което е в пряк контакт с вода, системи за пречистване на газове, оборудване за преработка на петролни продукти.
 • 50Cr/50Ni (с и без Nb). Тази сплав има важни характеристики при висока температура поради съдържанието на Cr и Ni, които гарантират структура без опасни междуметални съединения. Използва се предимно в пещи на нефтохимични заводи и е високоустойчива на окисляване и на въздействие на въглерод, както и на термични цикли. Приложение: в нефтохимични заводи, в изпарители, пещи и др.
Технологична помощ

Фирмата има 25-годишен опит в производството на стоманени отливки. Нашият екип е произвел над 100 000 тона отливки. Сътрудничим си с Русенския университет, който се намира в близост до едно от нашите предприятия. Поддържаме контакти с INASMET (Испания), които ни предоставят техническа помощ, а с Технологичния център по металургия и материали правим съвместно проучване във връзка с разработването на нови материали.

За контакти:

Alberto Luis Pulido Cruz

"БИЛБОБУЛ" ООД

ул. "Ц. Независимост" 3, етаж 5 офис 24 А, 7000 Русе
тел. / факс: (082) 826274
e-mail:   bilbobul_rc@yahoo.com
website: www.bilbobul.com

CastingArea
на посещение в Билбобул,
с любезното съдействие на
г-ца Ралица Захариева.


кликни за уголемяване кликни за уголемяване кликни за уголемяване кликни за уголемяване кликни за уголемяване кликни за уголемяване