ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF FOUNDRY ENGINEERING

Леярски английско-български речник: Леярски дефекти / Terminological Dictionary of Foundry Engineering: Defects in Castings


Foundry Defects, Defects in Castings - Леярски дефекти (30)

foundry defect, casting defect - леярски дефект, дефект в отливката
crack - пукнатина
cracking - образуване на пукнатина
hot crack, hot tear - гореща пукнатина
cold crack - студена пукнатина
draw - вътрешна всмукнатина (кухина, шупла, образувана от свиването)
drawing - образуване на всмукнатини
shrinkage - свиване
segregation, liquation, sweating - ликвация
dendrite segregation - дендритна ликвация
gravity segregation - тегловна, зонална (блокова) ликвация
inverse (inverted) segregation - обратна ликвация
blowhole - (газова) шупла
knot - шупла в отливка
flake - флокени, микропукнатини
sand inclusion - пясъчно включване
slag blowhole - включване на шлака
flash - разливане по делителната равнина
rattail - подкожушване
swell, ram-off - раздуване
pin holes, pinhole porosity - газова порестост
metal penetration and sand fusion, sand buckle, burnt-on sand - пригар
chill zone, hard spot - избелена зона от отливка от сив чугун
chilled casting - избелена отливка
core shift - изместване на сърцето
rejected casting - бракувана отливка
clearing - очистване, отстраняване на дефект
trimming - премахване на "мустаци", разливания по делителната равнина
tumbler - барабан за почистване на отливки
metallography - металография
metallographic section (specimen) - металографски шлиф

General terms - Общи термини (104)
Mould and Core Materials - Формовъчни материали (84)
Moulding - Формоване (88)
Melting and Pouring - Топене и заливане (150)
Knock out, Cleaning - Избиване и почистване (23)
Miscellaneous - Други (17)