"ЗММ - ДРАГАНОВО" АД  -  ДРАГАНОВО


In English


Фирмата е създадена през 1946 г. Специализирана е в леенето на чугунени отливки и механичната им обработка. Днес фирмата е акционерно дружество с преобладаващо частно фирмено участие, което предоставя нови перспективи и пътища за вече наложилите се на пазара изделия.

"ЗММ - Драганово" АД произвежда отливки от сив чугун СЧ 20 с единично тегло до 120 кг, с много добра обработваемост и плътност на метала, и твърдост по Бринел 169 - 220. Отливките отговарят на DIN 1691, GG 15 и GG 20.

Производствената листа включва:
  • части за водопроводи - скоби, муфи;
  • отливки за канализационни шахти - капаци, скари;
  • корпусни детайли за машини - скоростни, подавателни кутии, корпуси за редуктори и помпи;
  • резервни части за селскостопански машини;
  • отливки на отговорни детайли за металорежещи машини и общото машиностроене;
  • чугунени тела за лампи и ограничители на уличното платно, градински пейки и изделия за бита.
В бъдеще фирмата ще се стреми все повече да отговаря на изискванията на постоянно променящата се пазарна ситуация у нас и в чужбина, като се съсредоточи върху излизане на нови за фирмата пазари и позициониране на нови изделия.

За контакти:

"ЗММ - ДРАГАНОВО" АД

ул."Генерал Гурко" 27, 5137 Драганово
тел.: (6174) 2440,  факс: (6174) 2411
e-mail:   zmm@zmm-draganovo.com
website: www.zmm-draganovo.com