ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF FOUNDRY ENGINEERING

Леярски английско-български речник

Casting Area's Terminological Dictionary of Foundry Engineering
more than 490 terms!Леярският английско-български речник е съставен от автора на CastingArea въз основа на следната литература:
  • Джамбазов, Ст., Кратък английско-български технически речник, 1978
  • Тодориев, С., Кратък българско-английски политехнически речник, 1990
  • Shvarts, V., The concise russian-english dictionary of mechanical engineering, 1983
  • Ангелов, Г., Леене на металите, 1975
Тематичното подреждане на термините не отговаря на някои приети от съставителите на речници правила. Бележки и корекции изпращайте на адрес: castingarea@gmail.com .

Речникът е включен в 
 


General terms - Общи термини (104)

casting - леене, леярство, леярски, отливка
cast - лея, отливам (метал), лят, отлят
found, pour (pour out, pour off) - лея, отливам
foundryman, (founder) - леяр
foundry - леярна
foundry practice, foundry work - леярство
mould, mold (ам.) - леярска форма, форма, формовам, отливам във форми
moulding - формоване, отливка, отлят детайл
moulder - формовчик, маса за формоване
mould core, core - леярско сърце, сърце
coremaker - сърцар
reinforced casting - армирана отливка
heavy-section casting - дебелостенна отливка
thin-section casting - тънкостенна отливка
rough casting - необработена отливка
finished casting - обработена отливка
art casting - художествено леене, художествена отливка
cast iron - отливка от чугун
iron casting - леене на чугун
flaskless moulding - безкасово формоване
flask forming - формоване в каси
pattern - леярски модел, модел
draft, draft angle - формовъчен (леярски) наклон
boss - удебеление, изпъкналост, издатина (бобишка)
rib - ребро, удебеление
solid pattern, unsplit pattern - неделим (цял) модел
split (sectional, cope-and-drag) pattern - делим модел
master pattern - модел-еталон, модел-майка
gating pattern - модел на леякова система
pattern-maker - моделчик
parting plane - делителна равнина
core print, coreprint - марка (на леярско сърце)
loose-piece pattern - модел с подвижна част
loose piece - подвижна част на модел
sweep (pattern), strickle, (striking, follow board) - леярски шаблон
turning strickle - въртящ се шаблон за формоване
srtikling, strikle moulding - формоване с шаблон
core box - сърцева кутия, кутия за леярски сърца
gating system - леякова система
pouring basin - леякова чаша
sprue - леяк, леяков канал, вертикален леяк
runner - хоризонтален канал, шлакоуловител
gate - питател
strainer core - филтрираща решетка, филтър, цедка
filter - филтър, филтрирам
choke - дросел в леяковата система, дроселирам
choke area - най-тясното (най-малкото) сечение в леяковата система
dirt trap - шлакоуловител
spinner runner, whirl, spinner gate - центробежен шлакоуловител
parting-line gating system - странична (по делителната равнина) леякова система
top gating system - горна леякова система
pencil gating system, shower gate - дъждова леякова система
step gating system - странично-процепна, етажна леякова система
bottom gating system - сифонна леякова система
horn gate - рогов питател при сифонна леякова система
risering - формоване (изработване, оформяне) на мъртва глава
feeder head, riser - мъртва глава
open top feeder, open riser - открита мъртва глава
blind feeder, blind riser - закрита мъртва глава
atmospheric (Williams) riser - мъртва глава под атмосферно налягане
permeable core, pencil core - сърце, свързващо всмукнатината на мъртвата глава с атмосферата
necked-down feeder, necked-down riser - лесноотделяща се мъртва глава
air gate, overflow gate, whistler - отливък
chill - охладител, охлаждане
chaplet - подпора (за леярско сърце)
expendable mould - еднократна форма
sand mould - пясъчна форма
flask, moulding box - каса, формовъчна каса, леярска каса
shaped moulding box - фасонна леярска каса
cope - горна полуформа
drag - долна полуформа
cope flask, cope box - горна каса
drag flask, drag box - долна каса
width - светъл отвор (на каса)
alignment pin, register pin, flask pin - щифт за центроване на каса
guide pin - направляващ щифт
bottom board - подкасова плоча
green-sand mould - влажна (пясъчно-глинеста/бентонитова) форма
dry-sand mould - суха, изсушена форма
skin-dried mould - повърхностно изсушена форма
chemically hardening mould - химически втвърдяваща се форма
shell mould - черупкова форма
V-process - вакуумно формоване, V-процес

V-процес, кратко описание (bg)

investment casting, lost-wax - леене по стопяеми (восъчни) модели, прецизно леене
precision-investment casting, lost-wax process - леене по стопяеми модели, прецизно леене
investment mould - форма за прецизно леене
cluster - "грозд", блок от восъчни модели заедно с леяковата система, блок от отливки
refractory backing material - огнеупорен пълнител
evaporate pattern casting, burnt-pattern casting - леене с газифициращи се модели
evaporate pattern - газифициращ се модел (най-често от пенополистирол)
polystyrene pattern - пенополистиролов (газифициращ се) модел
permanent mould - многократна форма, кокила
metal mould - кокила
chill - кокила, отливам в кокила
chill (die) casting, (aм.) permanent mould casting - отливка, получена в кокила

Леене в кокили, кратко описание (bg) / Gravity Die Casting - clip

die - пресформа за леене под налягане
pressure die casting - леене под налягане
die-casting machine - машина за леене под налягане
cold-chamber die-casting machine - машина за леене под налягане със студена камера
pressure chamber - (пресова) камера, образувана от бутало и цилиндър
plunger - пресово бутало
hot-chamber die-casting machine - машина за леене под налягане с гореща камера
centrifugal casting - центробежно леене
rotating mould - форма (метална) за центробежно леене


and:

Mould and Core Materials - Формовъчни материали (84)

Moulding - Формоване (88)

Melting and Pouring - Топене и заливане (150)

Knock out, Cleaning - Избиване и почистване (23)

Foundry Defects - Леярски дефекти (30)

Miscellaneous - Разни (17)