ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF FOUNDRY ENGINEERING

Леярски английско-български речник: Формоване / Terminological Dictionary of Foundry Engineering: Moulding


Moulding - Формоване (88)

moulding, molding - формоване
mould, mold - форма, формовам
hand moulding - ръчно формоване
shoveling the moulding sand - насипване на формовъчна смес в каса (с лопата)
mould board - моделна плоча, подмоделна плоча, дъска
ramming - уплътняване
ram - уплътнявам
hand rammer - ръчна трамбовка
dabber, pin/peg rammer, punner - трамбовка
pneumatic rammer - пневматична трамбовка
strike - изравнявам, почиствам (от песъчинки) леярска форма
punching the vent holes - пробиване на вентилационни канали
vent hole - вентилационен канал
vent wire - шиш за пробиване (изработване, оформяне) на вентилационни канали
rolling over - преобръщане (на форма)
roll over - преобръщам (форма)
dusting - поръсване с разделителен прах
parting dust - прах (кварцово брашно-маршалит, графит), поръсван в делителната равнина
cutting the gates - ръчно изрязване (оформяне) на питателите
trowel - гладилка
flat trowel, flatter - плоска правоъгълна или кръгла гладилка
shaped trowel - плоска фасонна гладилка (мистрия)
slick, sleeker - ланцетка
drawing the pattern - изваждане на модела от формата
draw spike - приспособление за изваждане на модела (дръжка с накрайник)
mould wash, mould coating - противопригарна боя, обмазка, слой, покритие
spraying - пръскане, нанасяне на противопригарна боя (обмазка)
spray - пръскам, нанасям слой, пулверизирам
spraying gun - пулверизатор, разпръсквател, бояджийски пистолет
assembly of the mould - сглобяване (събиране) на двете полуформи
weight - тежест, натежаване, поставяне на тежест върху формата преди заливане
floor moulding - почвено формоване, ръчно плацово формоване
ground - почва, под
soft bed - (почвено) формоване върху мека основа
stiff bed - (почвено) формоване върху твърда основа, изработване на кесонни форми
strickling - формоване с шаблон
core assembly moulding - формоване със сърца
jacket - жакет (напр.чугунен) за закрепване на отделните сърца, съставящи формата
CO2-mould hardening process - CO2-процес за втвърдяване на форми и сърца с водно стъкло
stack moulding - етажно формоване
removable-flask moulding, flaskless moulding - безкасово формоване
machine moulding - машинно формоване
moulding machine - формовъчна машина
squeeze - пресовам, уплътнявам чрез пресоване
squeezing - пресоване
squeezing of moulding sand - пресоване на формовъчната смес
squeeze head - пресова плоча (глава)
pattern plate - моделна плоча
compressed air - сгъстен въздух
table - маса на формовъчната/пресовата машина
squeezing and vibration - вибропресоване
vibrator of the table - вибратор към масата на формовъчната машина
jolting - стръскване
jolt - стръсквам
jolting and squeezing - стръскване със следващо пресоване (допресоване)
final squeezing - допресоване
pin lift - изваждане (на модела) с щифтови повдигачи
lifting pin - щифтов повдигач
roll-over table - въртяща се маса
rock-over table - обръщаема маса
draw table - приемна маса
vibratory squeeze moulding machine - вибропресова машина
bed - основа, фундамент, тяло на машината
column - колона
arm - пресово рамо
air distributor - въздухоразпределител
jolt rock-over pattern-draw moulding machine - стръскваща машина с обръщаема маса
jolt table - струскваща маса
jolt-squeeze moulding machine - стръскващо-пресоваща машина
sandslinger - песъкомет
hopper - (приемен) бункер
impeller, impeller head - песъкометна глава
bucket, blade - лопатка
hood - кожух
blow - вдухване, продухване
mould blowing machine - песъкодувна машина
core-blowing machine - песъкодувна сърцева машина
core-making machine - сърцева машина
sand reservoir - песъкодувен резервоар за смес
blow valve - клапан за вдухване
gate - шибърен затвор, шибър, затвор
stirrer - бъркачка (за разравяне на сместа в песъкодувната глава)
blow plate - песъкодувна плоча
vent-hole plate - вентилационна плоча
core-shooting machine - песъкострелна сърцева машина
slotted sleeve - песъкострелен цилиндър (тънка месингова тръба с прорези)
fast acting valve - бързодействащ изстрелващ клапан
nozzle - конусна част на изстрелващата глава, изстрелваща глава
hot-box core-making machine - машина за изработване на сърца в горещи кутии (hot-box)

General terms - Общи термини (104)
Mould and Core Materials - Формовъчни материали (84)
Melting and Pouring - Топене и заливане (150)
Knock out, Cleaning - Избиване и почистване (23)
Foundry Defects - Леярски дефекти (30)
Miscellaneous - Разни (17)