ENGLISH-BULGARIAN DICTIONARY OF FOUNDRY ENGINEERING

Леярски английско-български речник: Избиване и почистване / Terminological Dictionary of Foundry Engineering: Knock out, Cleaning


Knock out, Cleaning - Избиване и почистване (23)

knock out, shake-out (of casting) - избиване (на отливки)
knock-out machine - избивна машина (съоръжение)
eccentric knock-out grid - ексцентрикова избивна решетка
grid - решетка
resilient bumper - амортизатор, пружинираща (гъвкава) опора
inertia-type knock-out grid - инерционна избивна решетка
unbalanced weight - неуравновесена тежест, дебалансирана тежест, дебаланс
cleaning of castings, fettling, chipping - почистване на отливки
fettle, chip - почиствам отливки
finishing, rough grinding, snagging - зачистване на отливки
grit - частици за почистване на отливки
cleaning machine - машина (съоръжение) за почистване на отливки
turbine shot-blasting machine - дробометна машина (инсталация)
shot-blasting - обработване със струя сачми
shot - сачма, дробинка
vane wheel - дробометен апарат (дробометно колело)
rotary table - въртяща се маса
sand-blasting, sanding - пясъкоструйно почистване
sand-blasting chamber - песъкоструйна камера
hydroblast room - камера за хидропесъкоструйно почистване
jet - струя
electrical-discharge hydro-blasting - електрохидравлично избиване
swing-frame grinder - висяща (на монорелсов път) шлифовъчна машина
portable grinder - пневматична ръчна шлифовъчна машина

General terms - Общи термини (104)
Mould and Core Materials - Формовъчни материали (84)
Moulding - Формоване (88)
Melting and Pouring - Топене и заливане (150)
Foundry Defects - Леярски дефекти (30)
Miscellaneous - Разни (17)