ЦЕНТРОМЕТ АД - ВРАЦА
In English


Центромет АД - Враца е част от ГТМ "Ангел Балевски".

Заводът е специализиран в производство на отливки по метода на центробежното леене. В продуктовата гама се включват изделия за химическата, металургичната, минната промишленост и машиностроенето - центробежно лети тръби и тръбни комплекти, цилиндрови втулки за двигатели с вътрешно горене, ролки от високолегирани хром-никелови стомани за поточни линии в индустриални пещи, биметални валци с външен слой от износоустойчив избелен чугун и вътрешен слой от сив легиран чугун, специални цилиндри за промивни помпи за минната промишленост и геоложките проучвания.

За контакти:

ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ

бул. България, Бокар №18, 1404 София
тел.: (02) 818 5959,  факс: (02) 818 5949
e-mail:   mtg@mtgbg.com
website: www.mtgbg.com