Фирма Рабър, Асеновград, отливки от цветни сплави, леене под налягане и в кокили ФИРМА РАБЪР  -  АСЕНОВГРАД


In English


Фирма Рабър - Асеновград произвежда висококачествени отливки от цветни сплави:
  • вид на сплавите - алуминиеви и цинкови;
  • технология - леене под налягане и кокилно леене;
  • машини за леене под налягане - MB 250 t, Triulzi 370 t, Polak 400, 630 и 1000 t;
  • екипировка - прес-форми и кокили;
  • топилни съоръжения - тиглови пещи;
  • механична обработка на отливките.
За контакти:

Васил Гълъбов  -  Управител

ФИРМА РАБЪР

ул. Генерал Дандевил № 69, Асеновград 4230
тел. / факс: (0331) 67343,  мобилен: 0887 467 398
e-mail: rabar@abv.bg