ОСЪМ АД - ЛОВЕЧ
In English


"Осъм" АД е комплексен завод от ГТМ "Ангел Балевски" - София и е първата леярна в България, сертифицирана с ISO 9001.

Заводът произвежда висококачествени отливки от сферографитен чугун, бейнитен чугун, чугун с вермикулярен графит и сив чугун с тегло от 1 до 50 кг. Качествата на произвежданите отливки съответстват на изискванията на националните стандарти на клиентите ни, а проверката им е на база безразрушителен контрол с ултразвукова апаратура. Чугунът се топи в индукционни пещи. Формовката се извършва на автоматични формовъчни линии, като касите имат светъл отвор 750х630х250/250 мм и 630х500х160/160 мм. Инструменталната екипировка се изготвя в специализиран участък на фирмата, където се произвеждат модели и сърцеви кутии от пластмаса, алуминиеви сплави или чугун.

В производствената номенклатура са включени отливки за електрокари и мотокари, леки и товарни автомобили, селскостопански машини, за железопътния транспорт, промишлени роботи и промишлена арматура.

Дългогодишни клиенти на "Осъм" АД са фирмите: "Хавле" и "Крамер" - Австрия, "Байсбарт" - Германия, "Хидрокар" - Италия, "Сотерас" и "Харения" - Гърция.

На основа чертежи, скици и мостри на клиентите със специфични изисквания, заводът предлага отливки на конкурентни цени.

За контакти:

ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ

бул. България, Бокар №18, 1404 София
тел.: (02) 818 5959,  факс: (02) 818 5949
e-mail:   mtg@mtgbg.com
website: www.mtgbg.com