X НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ по МЕТАЛОЛЕЕНЕ
с международно участие

3-4 октомври 2002 г., Дом на науката и техниката, гр. Ловеч


Организатори

Териториална организация на НТС, гр. Ловеч
НТС по машиностроене, гр. София
Национално научно-техническо дружество по металолеене, гр. СофияДоклади, представени на Конференцията
 1. За състоянието и тенденциите на леярството в България
  Келешев И. - ББКМ, Миланов М. - ИМЛТ АД

 2. Структура на отливките от подевтектоидни стомани
  Тодоров Р., Христов Х., ТУ-Габрово

 3. Кристализация на подевтектоидния ферит в отливките от стомана
  Тодоров Р., Христов Х., ТУ-Габрово

 4. Изчисляване на деформацията и изменението на остатъчните напрежения в отливки чрез отнемане на материал
  Hoffmann N., Siggenauer T., Hanss T., Stanchev S., ТУ-Мюнхен

 5. Модифициране на сив и сферографитен чугун. Inoculation of Grey and Ductile Iron
  Skaland T., Olsen S., Елкем-Норвегия

 6. Чугун с компактна форма на графита
  Николов Г., Банчев Б., Кьосински В., РУ "Ангел Кънчев"

 7. Епоксидни и полиуретанови системи "Camattini" за леярски модели и кутии за сърца. Смоли за скоростно създаване на прототипи. Моделни плочи
  Далла Аргине, Е., Camattini - Италия.

 8. Методи за скоростно създаване на прототипи и инструментална екипировка за леярското производство
  Меднев А., Радославов И., РУ "А.Кънчев"

 9. Изследване областта на ъгловите скорости на металните форми за центробежно леене с хоризонтална ос при критични състояния на метални стопилки
  Георгиев И., Вълков В., И-т металознание

 10. Измерване твърдостта на закалени работни повърхности от модифицирани сиви чугуни с модул на еластичност Е=125000 N/mm² до Е=145000 N/mm²
  Козарев А., Леярмаш

 11. Легирани с молибден бели хромови чугуни, получавани в пясъчни форми
  Иванова Р., Атанасов Н., Димитров Х., ТУ-Варна

 12. Обмазки за метални леярски форми
  Рангелов Р., ТУ-София

 13. Огнеупори за тиглови индукционни пещи
  Милич Б., Lafarge Refractories

 14. Върху някои резултати и проблеми при използване на сплави тип AlMgSi за производство на отливки
  Момчилов Е., Станев Л., Бъчваров Г., Константинова С., Славчева Д., И-т металознание

 15. Зависимост на механичните свойства на отливки от сплав AlSi7Mg от геометричните параметри на микроструктурата
  Ковачева Р., Лазарова Л., Кацаров И., Бъчваров Г., И-т металознание

 16. Структурна стабилност на остатъчния аустенит в изотермично обработени сферографитни чугуни
  Васева С., И-т Металознание

 17. Изследване структурата на азотни стомани
  Дошек-Гаврилова Р., Лазарова-Манчева Р., Манолов В., Лукарски Я., Вълков В., И-т металознание

 18. Азотиране на въглеродни манганови отсевки в твърдо състояние
  Лукарски Я., Манолов В., Георгиев И., И-т металознание

 19. Дефекти в кокилните отливки
  Рангелов Р., Алипиев Д., ТУ-София

 20. Дефекти в отливките получени в условията на центробежното металолеене и причини за образуването им
  Вълков В, Георгиев И., И-т металознание

 21. Модифициращ и графитизиращ ефект на продуктите от взаимодействието "Бор-Азот"
  Колев Б., И-т металознание

 22. Свойства на сиви чугуни, кристализирали под налягане в монофазна електродъгова пещ
  Колев Б., И-т металознание

 23. Преглед на литературните източници, отнасящи се до моделното производство
  Алипиев Д., ТУ-София


  Снимки от Конференцията
 Ловеч   2008   2005   2000     48-ми Международен конгрес по леярство, Варна, 1981 г.    Минали и предстоящи леярски форуми     Метало-Леярски истории
 CastingArea - главна страница