"БУЛХИМ" ЕАД  -  СЛИВЕН
In English


Металообработващото предприятие "Булхим" е създадено през 1950 г. От 1993 г. то е със 100% частен капитал. Намира се на изхода на град Сливен, по шосето за град Велико Търново. Производствената дейност на "Булхим" обхваща леене на сив и сферографитен чугун, стомана и сплави от цветни метали:
  • метод на формоване при чугунени отливки - пресоване на синтетична пясъчно-бентонитна смес;
  • изработване на сърца и стоманени отливки - по метода "cold box" и бързосъхнещи смеси с CO2;
  • проектираме и изработваме моделна екипировка от алуминиеви сплави и дърво;
  • топене в индукционни пещи;
  • капацитет на леене на черни сплави: 600 тона годишно.
За нуждите на заводите за металорежещи машини "Булхим" изработва различни корпусни детайли - вретенни, подавателни (скоростни), супортни и др. кутии, шейни, люнети - общо 300 позиции.

За контакти:

"БУЛХИМ" ЕАД

8800 Сливен
тел.: (044) 624 390,  факс: (044) 624 331,  мобилен: 0888 680 575
e-mail:   bulchim@abv.bg
website: www.bulchimbg.com