"ТТ - ТЕХНОЛОГИЯ" ЕООД  -  ПЛЕВЕН
In English


Фирмата е разположена на територията на гр. Плевен в Западната индустриална зона. На площ от 1500 м² е изградена производствена база със съвременно техническо оборудване. За доброто качество на произвежданата продукция и доставянето й в кратки срокове до всички клиенти във фирмата работят 25 човека високо квалифициран персонал. Качественият контрол е съгласно изискванията на ISO 9002. Алуминиевите сплави са 90% внос от Западна Европа.

От 1996 "ТТ - Технология" работи в тясно сътрудничество с немски и други европейски фирми. Съвместната работа с чуждите фирми повишава потенциала на дружеството и го прави търсен партньор и производител на продукти с европейски стандарти за качество.

Ние Ви предлагаме комплексно решение за алуминиеви детайли, които са Ви необходими във Вашата дейност:
 • Производство на инструменталната екипировка, извършвано изцяло на територията на фирмата:
  • компютърно моделиране - по предоставен детайл или чертеж на детайл се създава триизмерен модел на изделието в комбинация със статичен и динамичен анализ на елементите на изделието;
  • CAD проектиране - на базата на одобрения триизмерен модел на изделието се извършва конструиране на пресформи, кокили, форми за пясъчни сърца и прототипи в зависимост от специфичните изисквания на клиента;
  • CAM програмиране - създаване на програми за CNC металорежещи машини.
 • Кокилно леене:
  • леене в метални форми и форми с пясъчни сърца;
  • леене на отливки с изисквания за висока якост, плътност и много добра заваряемост;
  • леене на отливки с последваща термообработка;
  • ефективно производство и на малки серии отливки с тегло от 0.05 кг до 8 кг;
  • производствен месечен капацитет 25 т.
 • Леене под ниско налягане:
  • пълна автоматизация на производството;
  • леене в метални форми и форми с пясъчни сърца;
  • отливки с изисквания за висока якост, плътност и заваряемост;
  • отливки с последваща термообработка;
  • отливки със сравнително равномерна дебелина на стената и габаритни размери до 350 х 750 мм;
  • производствен месечен капацитет 10 тона.
 • Леене под високо налягане:
  • машини 250 тона и 400 тона;
  • сплав по желание на клиента;
  • производствен месечен капацитет 20 тона.
 • Обработка на отливките:
  • механична обработка на алуминиеви отливки;
  • дробеструйно почистване. Дробометна машина тип Н 6 x 10/2WS1 с капацитет 2 тона отливки на ден;
  • боядисване;
  • тровализиране;
  • пясъкострел;
  • елуксиране.
За контакти:

Марин Трифонов  -  Управител

"ТТ - ТЕХНОЛОГИЯ" ЕООД

ул. "Георги Кочев" 104, Западна индустриална зона, п.к. 381, 5800 Плевен
тел./факс: (064) 825523
e-mail:   mtodorov@ttteh.com  sales@ttteh.com
website: www.ttteh.com