АЛУКОМ АД - ПЛЕВЕН
In English


Алуком АД произвежда висококачествени отливки от алуминиеви сплави - детайли за хидравлични системи, части за самолетна, корабна и влакова техника, компоненти за текстилната промишленост, за електротехниката и др. Използваните производствени методи са леене под ниско налягане, леене под високо налягане и леене с газово противоналягане.

От 1997 г. заводът е собственост на Група Технология на металите - Ангел Балевски Холдинг АД.

За контакти:

ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ

бул. България, Бокар №18, 1404 София
тел.: (02) 818 5959,  факс: (02) 818 5949
e-mail:   mtg@mtgbg.com
website: www.mtgbg.com