ИМЛТ АД, София, консултации, отливки, модели, спомагателни леярски материали, www.imlt.bg ИМЛТ АД  -  СОФИЯ


Основната дейност на ИМЛТ АД е:
 • Консултации при усвояване на нови номенклатури отливки от сив и сферографитен чугун, стомана и други леярски материали;
 • Производство на дребни серии малогабаритни отливки от:
  • сив чугун марки СЧ 10, 15, 20, 25 и 30 (по БДС 1799) и
   GG 10, 15, 20, 25 и 30 (по DIN 1964);
  • сферографитен чугун марки ВЧ 400, ВЧ 500 (по БДС 6990) и
   GGG 400, GGG 500 (по DIN 1693) с единично тегло до 300 кг;
  • стомана 25Л, 35Л, 45Л (по БДС 3492-75), 40Х, Х18Н9Т (по БДС 6550) и
   GS45 (по DIN 1681) и GX6CrNi 189 (по DIN 17445);
 • Изработване на метални и дървени леярски модели и сърцеви кутии;
 • Производство на спомагателни материали:
  • графитизиращи комплексни модификатори;
  • сфероидизиращи модификатори за високояки чугуни;
  • разкислители за стомани;
  • противопригарни покрития и добавки за чугунени и стоманени отливки;
  • кварцитна набивна маса за индукционни пещи;
  • дегазиращи брикети "Дегал" за дегазиране, рафиниране и модифициране на алуминий и алуминиеви сплави;
  • гама от покривно-рафиниращи флюси за обработка на алуминиеви, медни и цинкови сплави;
  • обмазка на тигли и кокили за топене на алуминиеви и цинкови сплави;
  • плакиран пясък за изработване на форми и сърца от черни и цветни метали.
За контакти:

инж. М.Миланов, Изп. Директор, мобилен 0887 829138
д-р инж. Г.Хубенов, Председател на СД, мобилен 0888 656865

ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ АД

бул."Асен Йорданов" 10, 1592 София
тел.: (02) 979 1156, 979 0903,  факс: (02) 979 0903
e-mail:   imlt2006@abv.bg
website: www.imlt.bg