Николай Тончев


ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ
(Метални материали)


  Интернет-изданието на учебника "Технология на материалите" е учебно помагало за студентите по специалностите "Транспортна техника и технологии",
  "Инженерна логистика и строителна техника", "Индустриален мениджмънт" и "Технология, организация и управление на транспорта"
  от Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София, както и други технически университети по същите или сродни специалности.

  В учебника са разгледани технологиите на обработване на най-често използваните в практиката машиностроителни материали на метална основа.
Съдържание         следваща страница