SLOVENIAN FOUNDRYMEN SOCIETY
Drustvo Livarjev Slovenije


Lepi pot 6, p.o.box 424, 1001 Ljubljana, SLOVENIA
tel.: (++386 1) 252 2488,  fax: (++386 1) 426 9934
e-mail:   drustvo.livarjev@siol.net
website: www.drustvo-livarjev.si