ФОРМОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ Армекс Трейд ЕООД, изключителен представител на заводи, произвеждащи огнеупори, водно стъкло, заваръчни флюси, електроди за електро-дъгови пещи, графитови и въглеродни блокове за доменни пещи, сребрист и черен графит на прах, каолини, огнеупорни и керамични глини, корунд, силициев карбид, мулити, боксити, калциево-алуминатни цименти, стомани, феросплави Ремеко ООД, представители за България на Elkem-Норвегия, Refratechnik-Германия, Boehm & Lange-Австрия, Silicon-Холандия, Novacast-Швеция, Ferro-Term-Полша, продукти за металолеенето, черната и цветна металургия, енергетиката, циментовата и минната промишленост, www.remeko.com


(15), 12.07.2017, в процес на актуализация...


АРМЕКС ТРЕЙД ЕООД, София  -  изключителен представител на заводи, произвеждащи следната продукция: огнеупори, водно стъкло, заваръчни флюси, изделия от графит (електроди за електро-дъгови пещи, графитови и въглеродни блокове за доменни пещи, сребрист и черен графит на прах), каолини, огнеупорни и керамични глини, корунд, силициев карбид, мулити, боксити, калциево-алуминатни цименти, стомани, феросплави и др.
Представяне в CastingArea.   Рекламодател в CastingArea, 2002-2015.

БЕНТОНИТ АД, Кърджали  -  леярски бентонит.

ДИНАС АД, Сливен  -  добив на кварцити, производство на кисели набивни маси за индукционни пещи за топене на чугун, нисковъглеродни стомани и медни сплави, леярски кварцови пясъци, кварцово брашно, кварцит за производство на феросилиций и обезпрашен абразивен пясък за песъкоструене.

КАОЛИН АД, Сеново  -  кварцови пясъци.

КОМЕКС АД, Каспичан  -  огнеупорна керамика за леярни и термични цехове, термично обработен кварцов прах (маршалит), шамотни фракции и мертел, огнеупорни набивни маси, огнеупорни бетони, порести керамични филтри, първичен алуминий на блок.

КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ СОФИЯ ООД, Кривина  -  сушене и фракциониране на кварцови пясъци.

КРИСТАЛ ХИМИЯ АД, Велинград  -  материали за металолеенето - фуранови смоли, фенолни смоли, резолни фенолформалдехидни смоли, катализатори.

МИНЕРАЛКОМЕРС ООД, Стара Загора  -  производител на аморфен силициев двуокис, течно водно стъкло за черната и цветна металургия, леярството и строителството.

ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ АД, Плевен  -  добив на огнеупорни глини, кварцови пясъци, креда и карбонатни пълнители, инертни материали, минерални суровини за машиностроителната, керамичната и химическата промишленост, селското стопанство, строителството и козметиката, мляна глина и огнеупорна пръст за металолеенето.

РЕМЕКО ООД, София  -  Bългаро-шведска търговска фирма, представители за България на Elkem - Норвегия, Refratechnik - Германия, Boehm & Lange - Австрия, Silicon - Холандия и др., висококачествени продукти за металолеенето, черната и цветна металургия, енергетиката, циментовата и минната промишленост, магнезиеви модификатори, графитизиращи модификатори, обезсярващи материали, навъглеродители, силициев карбид, огнеупорни набивни маси, огнеупорен бетон, пластичен материал за изграждане улеите на леярски пещи и защитни обмазки, изолационни материали, феросплави, керамични филтри, термодвойки, обмазки за леярски форми и сърца, смоли за леярски смеси и др.
Представяне в CastingArea.   Рекламодател в CastingArea, 2003-2015.

СИЛИМЕКС ООД, Русе  -  производител на водно стъкло.

ТЕЛЕМАТ-ТРЕЙД ООД  -  консултантска дейност, официално представителство на чудестранни производители на леярско оборудване, дистрибуция на леярски материали от чуждестранни производители, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали.
Представяне в CastingArea.

ХИМАТЕХ АД, София  -  етилсиликат, калциев стеарат, безир, лепила за леярски сърца, антикорозионни покрития, силикони.

ХИМСНАБ НАИРИ ООД, Пловдив  -  търговия на едро и дребно с химически продукти и консумативи, леярски бентонит, защитно и работно облекло, лични предпазни средства.

ХЗ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД, Шумен  -  новолачна смола за плакиране на леярски пясъци.


Формовъчни материали - фирми от цял свят
Доставчици на материали и машини по света
CastingArea - главна страница