INTEREX LTD.  -  BULGARIA
ИНТЕРЕКС ООД  -  София


Интерекс ООД е учредено като дружество с ограничена отговорност през 1992.

Предмет на дейност:
  • внос на конструкционна въглеродна стомана, легирана и нелегирана, на пръти, квадратна, кръгла и плоска;
  • внос на леярски и металургичен чугун;
  • износ на електро- и мотокари и резервни части за тях;
  • посредничество при продажба на феросплави.
За контакти:

Валентин Георгиев - Управител

ИНТЕРЕКС ООД

Адрес за кореспонденция: София 1510, п.к.11
тел.(офис): (02) 947 8724, 947 8744, тел.(склад): (02) 936 7518
факс: (02) 947 8739,  мобилен: 088 8536727
e-mail:   interex_ltd@mbox.contact.bg
website: interexltd.my.contact.bg