Tchugunoleene JSC - Ihtiman, Bulgaria is a foundry company, founded in 1975. It occupies 440 000 sq.m including 118 000 sq.m covered area. It is 50 km away from Sofia and there are convient road and railway connections. The annual capacity of the Company is 60 000 t of gray and S.G. iron castings. The production list involves more than 200 different units. Partners and clients of the Company are many well-known machine-building companies in Bulgaria and abroad, such as the Clark - Germany, Cesab - Italy, Goss Graphic Systems - England and France, DanTruck - Denmark, Terex - Ireland and number of long-term company partners from Slovenia, Turkey, Greece and USA. The modern technologies applied and used in the foundry ensure the high quality of the castings regarding their appearance, dimensions precision and mechanical parameters in compliance with the requirements of the industry standards.

Contact: TCHUGUNOLEENE JSC
2050 Ihtiman, BULGARIA, tel.: (++359 2) 921 4030, fax: (++359 2) 921 4025, e-mail: info@tchugunoleene.com, website: www.tchugunoleene.com

"Чугунолеене" АД е компания, основана през 1975. Намира се на около 50 км от София и има удобни шосейни и ж.п. връзки. Годишното производство възлиза на 60 000 тона отливки от сив и сферографитен чугун. Съвременните технологии на леене, прилагани в компанията, осигуряват високо качество на продукцията в съответствие с изискванията на индустриалните стандарти. Партньори и клиенти на "Чугунолеене" АД са известни машиностроителни фирми от България и чужбина: Clark - Германия, Cesab - Италия, Goss Graphic Systems - Великобритания / Франция, DanTruck - Дания, Terex - Ирландия, както и компании от Словения, Турция, Гърция и САЩ.

За контакти: "ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД, 2050 Ихтиман, тел.: (02) 921 4030, факс: (02) 921 4025, info@tchugunoleene.com, www.tchugunoleene.com

CastingArea - гост на "ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД - Ихтиман.

CastingArea - Main page