Преподаватели от Машинно-технологичния факултет, ТУ - София, на посещение в Стомана Индъстри АД - Перник
29 октомври 2004

снимки - Деньо Алипиев         CastingArea - главна страница