SOME THEMES IN BRIEF
Няколко теми накратко


Материалознание за начинаещи
Material science for beginners
Леене (20-те теми по леене са свалени)
Casting

Въведение

Introduction

---

Макро- и микроструктурен анализ
Metallography analysis
Изследване на уплътнението при пресоване
---
Количествен металографски анализ
Quantitative metallography analysis
Топлинно взаимодействие между метала и формата
---
Изпитване на твърдост
Some hardness tests
и т.н.
---
Изпитване на опън
Tensile strength test
Изпитване на ударна жилавост
Charpy test
Термичен анализ
Thermal analysis
Диаграми на състоянията
Phase diagrams
Желязо-въглеродна диаграма
Fe-C diagram
Закаляване на въглеродна стомана
Steel hardening
Алуминий и алуминиеви сплави
Al-alloys
Мед и медни сплави
Cu-alloys
Пластмаса
Plastic materials
Керамика
Ceramics
Керамика и Пластмаса  (съкратена версия)
Ceramics & Plastic materials  (in brief)Материалознание и технология на материалите


Получаване на високопещен чугун
Blast Furnace
Преработване на чугуна в стомана
Basic Oxygen Steelmaking
Обща технологична схема за леене в пясъчни форми
Metalcasting technology in brief
Технологичност на отливките
Manufacturability of castings
Леене в черупкови форми и със стопяеми модели
Shell-process, Investment (lost-wax) casting
Вакуумно формоване
V-process
Леене в кокили
Gravity die casting
Леене под налягане и с противоналягане
Pressure die casting, Counter pressure die casting
Специални методи на леене (I част)
Metalcasting technology (1 part)
Изчисляване на леякова система за отливки от чугун
Gating system calculation
Температура на нагряване при коване и щамповане
Steel heating before deformation
Открито обемно щамповане и дълбоко изтегляне
Open die forging, Deep drawing
Точково електросъпротивително заваряване
Spot welding

главна страница на CastingArea