Протокол 1: "Макро- и микроструктурен анализ"    
Протокол 2: "Изпитване на твърдост"    
Протокол 3: "Изпитване на опън"    
Протокол 4: ";Термичен анализ. Диаграми на състоянието"  
Протокол 5: "Желязо-въглеродна диаграма. Свойства на стомани и чугуни. Легирани стомани"  
Протокол 6: "Закаляване на стомана"    
Протокол 7: "Алуминиеви сплави"    

Теми по Материалознание 1 и 2         CastingArea - главна страница