Протокол 1: "Макро- и микроструктурен анализ, Metallography analysis"    
Протокол 2: "Изпитване на твърдост и на опън, Hardness test, Tensile strength test"    
Протокол 3: "Диаграми на състоянията, Желязо-въглеродна диаграма, Phase diagrams, Fe-C diagram"  
Протокол 4: "Свойства на стомани и чугуни, Закаляване на стомана, Steel and Gray Cast Iron, Steel hardening"    
Протокол 5: "Разработване на леярска технология, Metalcasting Technology in brief"  
Протокол 6: "Дълбоко изтегляне, Deep Drawing"    
Протокол 7: "Точково електросъпротивително заваряване, Spot Welding"  

Теми по Материалознание 1 и 2         CastingArea - главна страница