CastingArea, Една леярска страница, Някои особености на един интернет-базиран учебен материал


Някои особености на един интернет-базиран учебен материал (2005) *

Деньо Алипиев

Технически Университет - София

English version


Целта на разработката е да се посочат характеристиките на един представен в интернет учебен материал. Разполагането на такива материали в мрежата се прилага от нейното създаване и затова разгледаните тук особености могат да се приемат и като известни, и като дискусионни, без претенции за изчерпателност или за налагане на крайно мнение.


Предимства на интернет-представянето

Без да се отрича или омаловажава необходимостта и полезността на съществуващите печатни издания, написани от авторитетни учени (преподаватели), и като се отчита, че за студентите интернет е всекидневие, един изнесен в мрежата учебен материал предопределя следните предимства:
 • навременно обновяване и подобряване, произтичащо от появата на важна новост, от критичен отзив или от допуснати грешки, неясни обяснения, променени стандарти, стари опитни постановки и прибори за изпитване, и т.н. Въпреки, че в леярството новостите не са ежедневие и чак толкова бурно обновяване на информацията не се налага, а и според повечето представи, учебният материал е нещо консервативно, строго, и не трябва да се пипа за щяло и не щяло, тук се проявява сериозната разлика от хартиените средства, където корекциите се правят едва при следващото издание, ако изобщо има такова;
 • разполагане на варианти на една и съща тема, разработени от различни автори, нещо несрещано (и неприето да става) даже и в най-реномираните хартиени монографии. В такъв случай на интернет-публикация, посетителите на даден сайт, в зависимост от нивото си - студенти, дипломирани и работещи в бранша, ще имат свободата да избират, сравняват, оценяват, спорят, а и да допълват информацията с нещо ново или установено от тяхната практика;
 • първокласни възможности за "присъединяване" на допълнителни материали към дадена тема, които я доуточняват, разширяват, илюстрират и т.н. Това се постига с простото и прието за легално в интернет публикуване на връзки към подходящи източници на информация. Тук не става дума за безразборно връзване към сайтове с непроверено съдържание към Google, с цел да се покаже някой колко е добър в мрежата, а много строго (и след доста труд, защото източниците не са никак малко) да се реализира връзка с най-подходящото и най-добре направеното за поясняване на разработената тема;
 • от по-горе произтичат и несравнимите с ограниченото пространство на хартиените писания възможности за илюстративно присъствие и оттам - за въздействие, чрез препращане към сайтовете на световно известни компании и / или изследователски центрове, където приложението на дадена технология е показано с повече подробности, а и машините, съоръженията и приборите за изпитване са последен модел;
 • много добре е, че може да се реализира връзка към достъпна в интернет кратка биография на някой от учените (изследователите, преподавателите) със значителен принос в развитието на съответната тема. Такава (съществуваща) връзка би трябвало да е задължителна и при цитирането на авторите в блока с използваните литературни източници. Така, тези хора с признат принос в науката, не остават напълно неизвестни;
 • възможни са и исторически препратки, показващи развитието на леярството или на отделни леярски технологии. Постига се убеждението, че някои от нещата са направени (открити, изследвани, приложени) и от хората преди нас;
 • и, нещо немислимо за хартиените издания - безпроблемно е публикуването на снимки от учебния процес, където се виждат главните действащи лица, студентите, сменящи се, както си е нормално, всяка учебна година...

Още някои особености

Интернет-представянето е съпроводено с някои изисквания, неудобства и неблагоприятни обстоятелства:
 • необходим е компютър с интернет-връзка (снизходителни усмивки, че това е проблем);
 • човек трябва да е добре с нервите пред екрана, да има сили да се съсредоточи върху темата леярство без пристрастяване и да може да избягва (поне временно) информационните съблазни в интернет;
 • възможните препратки най-често са към материали на чужд език. Въпреки че интернет-поколението е наясно с английския и китайския, в такива случаи е полезно да се направи кратко описание на български, за да се разчисти неяснотата с терминологията;
 • винаги може да се очаква досадна среща с web-майсторските прояви на някой "професионалист". Такъв човек изработва невероятно модерно изложение на определен (учебен) материал, със страхотни анимации, взимащи ума картинки и смайващи фонове. Но докато се стигне до същността на разработената тема, посетителят е разбит от шаренията и затрудненото четене;
 • известно е, че е-публикацията е достъпна отвсякъде и свикналите "неволно" да "заимстват" цели текстови пасажи с фигури (авторски снимки на структури, графики, технологични схеми и др.), ще имат затруднения в интернет-изявите си. Всичко това звучи досадно за хората, спазващи нечии права. А че в интернет няма да се срещат подобни изпълнения е илюзия;
 • част от тази (учебна) информация ще стане с платен достъп. Това ще увеличи удоволствието на нелегалните начинаещи, а и на майсторите. Неспазването на права е радост, ненадмината;
 • може да не е задълго, но не се чува публикация (не само с учебна насоченост) в интернет да има някакво признание, дори при правенето на елементарна атестация. Такава "графа" за интернет-изпълнения просто липсва. Все още, за докладче, което освен автора не интересува никого, се дават точки, а за поддържането на сайт (не с 2-3 картинки и 10 изречения, а с комплексна и ежедневно обновявана информация за леенето, например) няма и идея за някаква оценка. Но това е друга тема.* Доклад, изнесен на 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education, September 12-15, 2005, Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, Romania
click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge

Деньо Алипиев - публикации