Bulgarian Association of Metallurgical Industry BAMI BAMI - BULGARIA
Bulgarian Association of Metallurgical Industry
Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) - София


The Bulgarian Association of Metallurgical Industry was created in 1991 as a non-commercial association that unites producers and traders of metals and metal and refractory products as well as companies performing scientific research, engineering and repair activities in the field of metallurgy.

Contact:

205 Al.Stamboljiski Blvd., 1309 Sofia, BULGARIA
tel. / fax: (++359 2) 920 3739, 920 4047
e-mail:   bcm@mb.bia-bg.com
website: www.bcm-bg.comБългарска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е създадена през 1991 г. като сдружение с нестопанска цел, което обединява фирми, произвеждащи и търгуващи с метали, изделия от тях и огнеупори или осъществяващи научноизследователска, инженерингова и ремонтна дейност в областта на металургията.

За контакти:

бул.Ал.Стамболийски 205, ет.4, стаи 415, 416, 417, 1309 София
тел. / факс: (02) 920 3739, 920 4047
e-mail:   bcm@mb.bia-bg.com
website: www.bcm-bg.com