MTM LTD. - BULGARIA
МОРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ ООД - Варна


Marine Technical Management Ltd. is an official representative of Carboline Company - manufacturer of industrial high temperature up to 650º C chemical resistant protective coatings and linings.

If you need help in corrosion protection or looking for high-quality chemical resistant, high temperature, fire-proof coatings, please feel free to contact us.

Contact:

Pavlin Hinev

MARINE TECHNICAL MANAGEMENT LTD.

28, Kniaz Batenberg Str., 9000 Varna, BULGARIA
tel.: (++359 52) 611475,  fax: (++359 52) 604536
e-mail:   mtm@f2f.cx
website: www.mtm.f2f.cxМорски Технически Мениджмънт ООД е изключителен вносител за България на продуктите на Carboline Company, САЩ: антикорозионни, химически устойчиви, високотемпературни и противопожарни покрития, бои и материали с високо качество.

За контакти:

МОРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ ООД

ул. Княз Батенберг 28, ет.2, 9000 Варна
тел.: (052) 611475,  факс: (052) 604536
e-mail:   mtm@f2f.cx
website: www.mtm.f2f.cx