ASTO METAL  -  BULGARIA
АСТО МЕТАЛ  -  София


Фирма "Асто Метал" е с установени дългогодишни традиции в производството на широка гама от изделия от метал - метални, блиндирани и бронирани врати, метални каси, архивни шкафове, секретни сейфове, паркови пейки, метални пазарни търговски щандове и търговски павилиони.

За нуждите на промишлеността фирмата предлага тъкани сита, мрежи, рамки за монофилтри, решетки и др.

Тъканите телени сита са изработени от гофрирана (къдрена) тел с дебелина 1-4 мм  и  имат размери - ширина 1000 мм и дължина 2000 мм. Те се различават от точкуваните (заварени) сита и от ситата, изработени от перфорирана ламарина, главно с по-високата си устойчивост на усукване, опън и вибрации. Освен широкото им приложение в строителството и в хранителната промишленост, ситата се използват и в леярското производство за пресяване на формовъчни смеси.

За контакти:

АСТО МЕТАЛ

ул."П.Д.Петков" 13А, 7000 Русе
тел.: (082) 236057 (офис), (082) 457259 (цех),  факс: (082) 228297

офис в София, бул. Витоша 59
тел.: (02) 9808951,  мобилен: 0889 713928

e-mail:   asto_metal@abv.bg
website: www.astometal-sofia.com