Assenova Krepost JSC, Bulgaria, polyethylene foil ASSENOVA KREPOST JSC  -  BULGARIA
АСЕНОВА КРЕПОСТ АД  -  Асеновград


Създадена в началото на 1964 г., фирмата днес е най-големият доставчик на опаковки за торовата, циментовата, хранително вкусовата промишленост и селското стопанство в България. Годишното производство включва продукти от полиетилен над 40 000 тона, биаксиално ориентирано полипропиленово фолио 2 500 тона, тъкани торби 40 000 000 броя, канап за балиране - 3 500 тона, други полипропиленови изделия - 4 000 тона и гъвкави контейнери - 2 000 000 броя.

Произвежданото от Асенова Крепост АД полиетиленово фолио е подходящо за изработване на вакуумирани пясъчни форми за производство на отливки чрез вакуумно формоване. Отличните характеристики на фолиото са доказани от неговото дългогодишно използване в производствената дейност на Лабораторията по леене при ТУ-София.

За контакти:

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

ул."Иван Вазов" №2, 4230 Асеновград
тел. (0331) 60460,  факс: (0331) 60303
e-mail:   films@assenova-krepost.com
website: www.assenova-krepost.com