Тази част на CastingArea е в памет на Професор дтн. Георги Ангелов (22.04.1930 - 1.01.1993), Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София.

73rd World Foundry Congress - Creative Foundry, September 23-27, 2018, Krakow, Poland, www.73wfc.com 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry", Krakow, Poland, September 23-27, 2018

 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни:  Алуком - Плевен, Билбобул - Русе, Булхим - Сливен, ИМЛТ АД - София, Метал-Експерт и Сие - Велико Търново,
 Металик-Бисипи - Гъбене, Метаком СЛЗ - Плевен, Осъм - Ловеч, Рабър - Асеновград, РМЗ-2001 - Пловдив, ТТ-Технология -
 Плевен,  Центромет - Враца, ЗММ-Драганово - Драганово.


 Производители и търговци на леярски материали и съоръжения:  Армекс Трейд - София, Ремеко - София,
 Телемат-Трейд - София,  Шандор - Пловдив, Шолц България - София.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти.


 Изложби, конгреси, конференции:

 
Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидроаеродинамика - БАН, Шеста национална конференция, 29-30 май, 2017 VI Национална конференция с международно участие
"Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2017"

София, ЦУ-БАН, 29-30 май, 2017

 
V Международна научна конференция, Техника, Технологии, Образование,Сигурност, Велико Търново, 2017 V Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Велико Търново, 31 май - 3 юни, 2017

 
Международно висше бизнес училище (МВБУ)-Ботевград, XIV международна научна конференция, 16-17 юни 2017, София XIV Mеждународна научна конференция 2017
"Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образованието"

София, Център за дистанционно обучение към МВБУ, 16-17 юни, 2017

 
- 19-та Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Ваканционно селище "Елените", 26-30 юни, 2017

 
11-та Международна конференция Авангардни Производствени Технологии, АМТ'2017, юни 28-30, 2017, Созопол XI Международна конференция "Авангардни производствени технологии" (АМТ ' 2017)
Созопол, 28-30 юни, 2017

 
Национална конференция с международно участие - Сливен ' 2017, 30 юни - 2 юли 2017 XXI Национална конференция с международно участие - Сливен ' 2017
Сливен, 30 юни - 2 юли, 2017     Покана

 
Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания", Варна, 11-14 септември, 2017 III Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 11-14 септември, 2017

 
XIV Международен конгрес, Машини, технологии, материали, MTM ’ 17, 13-16 септември, 2017, Варна XIV Международен научен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 17"
Варна, 13-16 септември, 2017     Ретро: снимки от МТ ' 04

 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот, 27-28 октомври 2017 56-та Научна конференция - Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.
Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28 октомври, 2017

 
Международнa научна конференция Унитех 2017, 17-18 ноември 2017, Технически университет - Габрово Международнa научна конференция "Унитех ' 17"
Технически университет - Габрово, 17-18 ноември, 2017

 
MachTech & InnoTech Expo, Специализирано международно изложeние за машини, технологии и индустриално оборудване, 2017, Интер Експо Център – София MachTech & InnoTech Expo 2017
София, 4-7 април, 2017     снимки от MachTech & Metal 2012, 2013 и 2014

 
XXIV Международна научно-техническа конференция Металолеене 2017, 5-7 април, Плевен
XХIV Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2017"
Плевен, 5-7 април, 2017     Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
Шеста международна научна конференция - техника, технологии и системи, ТехСис 2017, 18-20 май 2017, ТУ-Пловдив VI Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2017"
Пловдив, 18-20 май, 2017

 
*** 10+ години от първите репортажи на Професор Доктор Инженер Цанка Дикова:
Япония 1, 2 и 3, Бахрейн, Германия, Малайзия, Франция, Индия, САЩ 1 и 2.
 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000


Залежи от 950 тона злато има под Пернишка област
Сензационното откритие направи вчера на семинар ученият от БАН доц. д-р Емил Минев. По телефона, друг доцент, но от МГУ, сподели, че името на
доц. д-р Емил Минев не му говори нищо...
48-ми Международен конгрес по леене - Варна

Foundry Technology - UK is your global partner for supplying new and second hand foundry equipment, www.foundrytechnology.co.uk
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
Predrag Dasic: 17th International Conference: Research and Development in Mechanical Industry - RaDMI-2017, Zlatibor, Serbia, 14-17 September, 2017, www.radmi.org
17th International Conference RaDMI
September 14-17, 2017, Zlatibor, Serbia
RaDMI 2011, RaDMI 2009
TAS Flowrance Group - Egypt, foundry silica sand, www.tasflowrance.com
Връзки с автора на Леярския сайт