Тази част на CastingArea е в памет на Професор дтн. Георги Ангелов (22.04.1930 - 1.01.1993), Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София.

Eko Metal Industries Sdn Bhd (EMI)-Malaysia, World renowned aluminium and zinc die casting foundry, www.ekogrp.com.my Eko Metal Industries Sdn Bhd (EMI) - Malaysia
A leading die casting foundry, high quality aluminium and zinc alloy castings.  www.ekogrp.com.my
Fond-Ex, октомври 1-5, 2018, Бърно, Чехия Fond-Ex 2018, 1-5 октомври, 2018, Бърно, Чешка република
Ретро: Fond-Ex 2004

 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни:  Алуком - Плевен, Билбобул - Русе, Булхим - Сливен, ИМЛТ АД - София, Метал-Експерт и Сие - Велико Търново,
 Металик-Бисипи - Гъбене, Метаком СЛЗ - Плевен, Осъм - Ловеч, Рабър - Асеновград, РМЗ-2001 - Пловдив, ТТ-Технология -
 Плевен,  Центромет - Враца, ЗММ-Драганово - Драганово.


 Производители и търговци на леярски материали и съоръжения:  Армекс Трейд - София, Ремеко - София,
 Телемат-Трейд - София,  Шандор - Пловдив.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти.


 Конференции, конгреси, изложби:

 
Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания", Варна, 10-13 септември, 2018 IV Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 10-13 септември, 2018

 
XV Международен конгрес, Машини, технологии, материали, MTM ’ 18, 12-15 септември, 2018, Варна XV Международен научен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 18"
Варна, 12-15 септември, 2018     Ретро: снимки от МТ ' 04

 
Международна изложба за машиностроене по време на 74-я Международен технически панаир Международен технически панаир Пловдив-2018 Международна изложба за машиностроене - 74-и Международен технически панаир
Пловдив, 24-29 септември, 2018

 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето, 25-26 октомври, 2018 57-ма Научна конференция "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето"
Русенски университет "Ангел Кънчев", 25-26 октомври, 2018

 
Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии - МИТ 2018 Младежка научна конференция "Машини, иновации, технологии - МИТ 2018"
Технически университет - София, 8-9 ноември 2018     Покана

 
Международнa научна конференция Унитех 2018, Технически университет - Габрово 17-та Международнa научна конференция "Унитех ' 18"
Технически университет - Габрово, 16-17 ноември, 2018

 
MachTech & InnoTech Expo 2019, Специализирано международно изложeние за машини, технологии и индустриално оборудване, 15-18 април, 2019, София MachTech & InnoTech Expo 2019
София, 15-18 април, 2019     MachTech & Metal  2012, 2013 и 2014

 
XХV Конференция Металолеене 2018, Плевен
XХV Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2018"
Плевен, 18-20 април, 2018      Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
Седма международна научна конференция - техника, технологии и системи, ТехСис 2018, 17-19 май 2018, ТУ-Пловдив VII Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2018"
Пловдив, 17-19 май, 2018

 
VI Международна научна конференция, Техника, Технологии, Образование, Сигурност, Велико Търново, 2018 VI Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Велико Търново, 30 май - 2 юни, 2018

 
- 20-та Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Ваканционно селище "Елените", 26-30 юни, 2018

 
Национална конференция с международно участие - Сливен ' 2018, 29 юни - 1 юли 2018 Национална конференция с международно участие - Сливен ' 2018
Сливен, 29 юни - 1 юли, 2018

 
12-та Международна конференция Авангардни Производствени Технологии, АМТ'2018, юли 1-3, 2018, Созопол 12-та Международна конференция "Авангардни производствени технологии" (АМТ'2018)
Созопол, 1-3 юли, 2018

 
*** 10+ години от първите репортажи на Професор Доктор Инженер Цанка Дикова:
Япония 1, 2 и 3, Бахрейн, Германия, Малайзия, Франция, Индия, САЩ 1 и 2.
 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
Foundry Technology - UK is your global partner for supplying new and second hand foundry equipment, www.foundrytechnology.co.uk
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
Шандор ООД: внос и търговия на силови тиристори, 
		   диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения
представителство на чуждестранни производители, дистрибуция на леярски материали, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност
Predrag Dasic: 18th International Conference: Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI2018, Vrnjacka Banja, Serbia, September 13-16, 2018
18th International Conference RaDMI - 2018
September 13-16, 2018, Vrnjacka Banja, Serbia
RaDMI 2011, RaDMI 2009
Edessa, Greece, picture-CastingArea.com
Hotel Kvarner, International Foundrymen Conference, Opatija, Croatia, picture-CastingArea.com
Rotometals Inc., USA, a wide variety of non-ferrous metals and custom alloys
Rotometals-USA, lead-ingot
Rotometals-USA, tin-ingot
Rotometals-USA, zinc-ingot
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000
Поглед.инфо, www.pogled.info

Светлана Велева:
Настъплението на невежия висшист