Проф. дтн. Георги Ангелов
22.04.1930 - 1.01.1993
Основател на
Лабораторията по леене
ТУ-София
 
74th World Foundry Congress - Cast the Future, Busan, Korea South, October 18-22, 2020, www.wfc2020.kr 74th World Foundry Congress - "Cast the Future", Busan, Korea, October 18-22, 2020,   www.wfc2020.kr
7th International Conference ModTech 2019 - Modern Technologies in Industrial Engineering, Iasi, Romania, June 19-22, 2019, Call for Papers

 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни:  Алуком - Плевен, Билбобул - Русе, Булхим - Сливен, ИМЛТ АД - София, Метал-Експерт и Сие - Велико Търново,
 Металик-Бисипи - Гъбене, Метаком СЛЗ - Плевен, Осъм - Ловеч, Рабър - Асеновград, РМЗ-2001 - Пловдив, ТТ-Технология -
 Плевен,  Центромет - Враца, ЗММ-Драганово - Драганово.


 Производители и търговци на леярски материали и съоръжения:  Армекс Трейд - София, Ремеко - София,
 Телемат-Трейд - София,  Шандор - Пловдив.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти.


 Конференции, конгреси, изложби:

 
- MachTech & InnoTech Expo 2020
София, 6-9 април, 2020     MachTech & Metal  2012, 2013 и 2014

 
VII Международна научна конференция Техника. Технологии. Образование. Сигурност, 29 май - 1 юни, 2019, Велико Търново VII Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Велико Търново, 29 май - 1 юни, 2019

 
- 21-ва Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Бургас, 1-5 юли, 2019

 
Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания", Варна, 9-12 септември, 2019 V Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 9-12 септември, 2019

 
- XVI Международен научен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 19"
Варна, 11-14 септември, 2019     Ретро: снимки от МТ ' 04

 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето, 24-26 октомври, 2019 58-ма Научна конференция "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето-II"
Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-26 октомври, 2019     Покана

 
Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии - МИТ 2019 Младежка научна конференция "Машини, иновации, технологии - МИТ 2019"
Технически университет - София, 8-9 ноември 2019

 
Международнa научна конференция Унитех 2019, Технически университет - Габрово 19-та Международнa научна конференция "Унитех ' 19"
Технически университет - Габрово, 15-16 ноември, 2019     Покана

 
XII международна младежка научна конференция, Технически науки, Индустриален мениджмънт
XII международна младежка научна конференция "Технически науки. Индустриален мениджмънт"
Боровец, 13-16 март, 2019

 
XVI Mеждународна научна конференция - Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса
XVI Mеждународна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса"
София, Център за дистанционно обучение към МВБУ, 22-23 март, 2019

 
XХVI Конференция Металолеене 2019, Плевен
XХVI Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2019"
Плевен, 10-12 април, 2019      Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
Национална конференция с международно участие, Сливен ' 2019, 9-10 май 2019 Национална конференция с международно участие - Сливен ' 2019
Откриване на дните на науката в ТУ-София-2019

Технически университет София, Факултет и Колеж Сливен, 9-10 май, 2019

 
VIII Mеждународна научна конференция Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2019, Пловдив, 16-18 май VIII Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2019"
Пловдив, 16-18 май, 2019
 
*** 13+ години от първите репортажи на Професор Доктор Инженер Цанка Дикова:
Япония 1, 2 и 3, Бахрейн, Германия, Малайзия, Франция, Индия, САЩ 1 и 2.

 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
Foundry Technology - UK is your global partner for supplying new and second hand foundry equipment, www.foundrytechnology.co.uk
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
Remeko Ltd. - Bulgaria, a representive of leading companies from Europe and USA, foundry materials, technical solutions and consulting in metalcasting, www.remeko.com
Шандор ООД: внос и търговия на силови тиристори, 
		   диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения
представителство на чуждестранни производители, дистрибуция на леярски материали, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност
4th Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, MME SEE 2019, June 5-7, Belgrade, Serbia

4th Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe - MME SEE 2019
June 5-7, 2019, Belgrade, Serbia

Аbstracts Submission

1st Congress MME SEE
Edessa, Greece, picture-CastingArea.com
Hotel Kvarner, International Foundrymen Conference, Opatija, Croatia, picture-CastingArea.com
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000

48-ми Международен конгрес по леене - Варна...

и

Харалан Александров - социален антрополог:
Бойко Борисов връхлита с цялата енергия на плебса - за него ще гласуват ромите от СДС, учителите от профсъюза на Янка Такева и работниците от Кремиковци. Най-прецаканите, най-онеправданите хора от периферията на града...
Поглед.инфо, www.pogled.info

Светлана Велева:
Настъплението на невежия висшист