"РМЗ - 2001" АД  -  ПЛОВДИВ
In English


Акционерно Дружество "Ремонтно Механичен Завод - 2001" е създадено на 18 април 2001 г. като наследник и приемник на Ремонтно Механична База на "КЦМ" АД гр.Пловдив, която е пусната в действие през 1960 г.

Основната дейност на предприятието е производство на резервни части и нестандартно оборудване и ремонтно-възстановителни дейности по възстановяването на използвани такива за предприятия от металургията, химическата промишленост, машиностроенето, строителството, селското стопанство, бита и др.

Номенклатура на произвежданите изделия и извършваните услуги:
 • отливки от чугун с голяма сложност и единично тегло до 2 тона;
 • отливки от всички от всички видове стомани (обикновени и неръждаеми) с единично тегло до 500 кг;
 • отливки от алуминий и алуминиеви сплави;
 • отливки от различни видове бронз;
 • отливки от месинг;
 • отливки от цинк и цинкови сплави;
 • отливки от олово и оловни сплави;
 • ососиметрични детайли (валове, оси, корпусни детайли с диаметър до 3000 мм);
 • грайферни кофи;
 • помпи (КНП-50 и КНП-100);
 • пробкови кранове;
 • ролки и скоби за транспортни ленти;
 • еластични и уравнителни съединители;
 • лагерни тела за помпи и за търкалящи и плъзгащи лагери;
 • корпуси за редуктори и центробежни помпи;
 • зъбни колела с външни зъби;
 • шлицеви и шпонъчни съединения;
 • щифтове, болтове и гайки;
 • лентови и винтови транспортьори;
 • кофични елеватори;
 • задвижващи вериги;
 • стоманени конструкции за пещи и сита;
 • ковашко-пресови услуги;
 • изработване на леярски модели;
 • дърводелски услуги и др.
"РМЗ - 2001" АД разполага с голяма база от машини (кароселни стругове, борверг машини, винтонарезни стругове, бормашини, радиални бормашини, шлайфмашини, фрези, преси, щос машини, дърводелски стругове и апарати, заваръчна техника).

Пещите, с които се работи, са шахтова пещ за топене на чугун - 5 тона, индукционна пещ ПИ - 600 и тиглова пещ - 150 л.

За контакти:

Костадин Ганев  -  Изпълнителен Директор

"РМЗ - 2001" АД

"Асеновградско шосе", 4000 Пловдив
Изп. Директор - тел.: (032) 609-360,  e-mail: rmz_2001@hotmail.com
Търговски Отдел - тел./факс: (032) 609-543,  e-mail: lalka_atanasova_rmz_2001@abv.bg
Производствен Отдел - тел.: (032) 609-269