Протокол 1: "Получаване на високопещен чугун, Blast Furnace"    
Протокол 2: "Преработване на чугуна в стомана, Basic Oxygen Steelmaking"    
Протокол 3: "Разработване на леярска технология, Metalcasting Technology in brief"  
Протокол 4: "Технологичност на отливките, Manufacturability of castings"    
Протокол 5: "Специални методи на леене, Shell-process, Investment casting, Counter pressure die casting"    
Протокол 6: "Определяне на температурата при коване и щамповане на заготовки, Steel Heating Before Deformation"    
Протокол 7: "Горещо обемно щамповане, Open Die Forging"  
Протокол 8: "Дълбоко изтегляне, Deep Drawing"    
Протокол 9 "Означаване на заваръчните шевове"  
Протокол 10: "Режими при заваряване в защитна газова среда (МИГ-МАГ)". Metal inert gas (MIG) and metal active gas (MAG) welding  
Протокол 11: "Определяне на температурните характеристики при заваряване"  
Протокол 12: "Точково електросъпротивително заваряване, Spot Welding"  

Теми по Материалознание 1 и 2         CastingArea - главна страница